1 Rekisterinpitäjä

Vaasan Autopaikka Oy , Myllärinkatu 9 , 65100 Vaasa , 06-3125285

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Thomas Autio , Myllärinkatu 9 , 65100 Vaasa , 0104192180

3 Rekisterin nimi
vaasan.autopaikka.fi nettisivujen huollon ajanvarauspyyntö- ja tarjouslomakerekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteydenotot palautelomakkeen lähettäneisiin henkilöihin. Yhteydenotot tehdään asiakkaan toivomalla tavalla, joko puhelimitse tai sähköpostitse.

5 Rekisterin tietosisältö

Kaikista henkilöistä nimi ja puhelinnumero. Vapaaehtoisia tietoja ovat sähköpostiosoite,
postiosoite, asiakkaan oman auton rekisterinumero, merkki, malli, vuosimalli sekä muut

asiakkaan antamat tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
vaasan.autopaikka.fi nettisivujen lomakkeet

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei asiakas ole erikseen antanut lupaa siihen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot tallentuvat nettisivuja ylläpitävän yrityksen palvelimille sekä Vaasan Autopaikka Oy:n
sähköpostijärjestelmään. Tietoja käsitellään luottamuksellisina ja tietoihin pääsy on rajattu
vain asiakkaisiin yhteyttä ottaville henkilöille. Tietoja suojataan useilla tietoturvamenetelmillä.